Početna

: Odbor

SPISAK ČLANOVA GRAĐEVINSKOG ODBORA ZA IZGRADNJU FILIJALNE CRKVE SV. NIKOLE TAVELIĆA U MODRANU

 1. Fra Ilija Kovačević, gvardijan župe Plehan, e-mail: frailko@yahoo.com
 2. Arambašić Ivan, mob. 091 6060933, e-mail: ivan.arambasic@bakmaz.hr
 3. Arambašić Željko, mob. 091 5761728, 098 1811012,  e-mail:zeljko.arambasic@gmail.com
 4. Bekić Stipe, mob. 091 5293673
 5. Brkčić Cvjetko, mob. 091 5265356
 6. Brezicki Josip, mob. 095 1979053
 7. Čalić Ilija, mob. 091 5530098
 8. Ćorluka Jozo-Joska, mob. 098 232930, 091 3010651,  e-mail: jozocorluka@gmail.com
 9. Ćorluka Ivan - Franin, mob. 098 9035302
 10. Ćorluka Ante - Franin, mob. 091 9769624
 11. Ćorluka Željko, tel. 035 461969, mob. 095 8795033
 12. Filipović Ivan, mob. 066 417161
 13. Kljajić Marijan, 098 210499
 14. Kopljar Goran, mob. 091 5128390, e-mail: gkopljar@gmail.com
 15. Lončar Andrija, mob. 091 5163003
 16. Ljubičić Željko, mob. 091 4660010, e-mail: ljubicic.transporti@zg.t-com.hr
 17. Ravlić Vlado, mob. 098 282074, e-mail: riva94@zg.htnet.hr
 18. Ravlić Željko, mob. 099 2171510
 19. Ravlić Ilija, mob. 091 5639739
 20. Rašić Zvonko, mob. 091 5227547
 21. Rašić Ivo, tel. 035 447905
 22. Rašić Mate-Maćo, mob. 099 2418201
 23. Tolić Zlatko, mob. 091 4157133, e-mail: zlatko_tolic@hotmail.com
 24. Tolić Jozo-Šeki, mob. 098 232061
 25. Tolić Ivica-Fudo, mob. 098 340828
 26. Tolić Zvonko, mob. 098 9634900
 27. Vrdoljak Pero, mob. 00387 65 195839, 095 5277476

 

Napomena: Spisak izrađen na temelju zaključaka i izjašnjavanja sa 14-og sastanka starog saziva građ. odbora održanog 01.04.2014. god. u Slavonskom Brodu.