Početna

: Završeni radovi prve faze gradnje

04.06.2014

ZAVRŠENI RADOVI „PRVE FAZE“ GRADNJE

Zahvaljujući dobroj organizaciji i radu građevinskog odbora, te prikupljenim donacijama od naših donatora sa ožujkom 2014 godine završena je prva faza radova na izgradnji filijalne crkve Sv. Nikole Tavelića u Modranu.

Crkva Sv. Nikole Tavelića Modran - ožujak 2014 Crkva Sv. Nikole Tavelića Modran - ožujak 2014

 

 

 

Do danas na izgradnji crkve obavljene su slijedeći aktivnosti:

 • izvršeno je rušenje ostataka stare crkve, odvoz šute, saniranje postojećih temelja, čišćenje parcele i nasipanje pristupnog puta,
 • priključak struje i vode,
 • izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole,
 • odabir izvođača i izgradnja grubih građevinskih radova sa stavljanjem lađe crkve (crijep) i tornja-zvonika (bakreni lim) pod krov,
 • izgradnja nadkrivenih ulaza-podesta sa pripadajućim stepenicama,
 • izgradnja arm. beton. i metalnih stepenica tornja,
 • izrada i postava prozora lađe crkve (12 kom) i tornja-zvonika (10 kom),
 • gruba izrada instalacija jake i slabe struje

 

Građevinski odbor i mještani-povratnici zahvaljuju svim donatorima na njihovim donacijama, bez kojih bi bilo nemoguće napraviti dosadašnje radove na našoj crkvi.

 

U ovoj godini nastavljamo sa daljnom izgradnjom, te nam predstoje radovi na dovršenju i djelomičnom uređenju naše crkve. Predstoje nam slijedeći radovi i aktivnosti:

 • unutarnje grubo i fino žbukanje zidova lađe crkve i zvonika,
 • obrada kasetiranog stropa lađe crkve,
 • hidro i termička izolacija poda,
 • cem. glazura,
 • oblaganje poda,
 • ulazna vrata 190x220cm, kom.2
 • vrata zvonika 100x210cm,
 • ograda stubišta tornja,
 • zatvaranje križa-otvora (izrada i postava stakl. elem.)
 • izrada fasade,
 • izrada rav. krovova nad ulazima,
 • izrada i postava zvona cca 300-320kg.
 • djelomično vanjsko uređenje (ulazni plato, nogostupi sl.)

 

Zamoljavamo sve naše dosadašnje donatore i ljude dobre volje da učinimo dodatni napor po pitanju prikupljanja donacija i nastavimo sa izgradnjom naše crkve, koja toliko znači našim povratnicima i oko koje će se okupljati svi oni koji vole svoj kraj i kojima on nešto znači.

GRAĐEVINSKI ODBOR

Povratak