Početna

: Radni sastanak građevinskog odbora 22.10. U Slavonskom brodu

18.10.2013
Crkva Sv. Nikole Tavelića 3d model 05

Poziv članovima građevinskog odbora

Pozivaju se svi članovi građevinskog odbora na radni sastanak odbora u Slavonski brod, u utorak 22.10.2013. sa početkom u 18,00 h.

O mjestu sastanka članovi odbora bit će obaviješteni naknadno.

Zbog važnosti sastanka zamoljavaju se članovi da se svi odazovu pozivu na sastanak, te da ponesu sve zadužene blokove za prikupljanje donacija radi razduživanja kopija ispisanih stranica blokova.

Ako pojedini član odbora nije u mogućnosti prisustvovati sastanku obavezan je po bilo kojem članu odbora poslati zaduženi blok donacija na uvid financijskoj komisiji odbora, koja nakon evidentiranja stanja iskorištenih stranica bloka isti vraća članu na daljnje prikupljanje ili ako je popunjen do kraja, odlaže u financijsku dokumentaciju izgradnje crkve.

Povratak