Početna

: Izljevanje temeljne ploče tornja i crkve

Izljevanje temeljne ploče tornja i crkve

07.09.2013
Betoniranje temeljne ploče 7.9.2013. 15

Dana 07.09.2013. godine je izlivena temeljna ploča tornja i crkve Sv. Nikola Tavelić u Modranu.

Tom prigodom je održan i 9. sastanak organizacionog odbora u 14,00 sati na kom su razmatrana tekuća pitanja vezana za dinamiku izgradnje crkve, kao i dinamika prikupljanja sredstava za daljnje radove, a nakon sastanka je uslijedio svečani ručak sa radnicima koji rade na objektu i mještanima koji su taj dan bili nazočni.

Povratak